Den hygieny rukou 2019 v České republice

V letošním roce proběhl již pátý ročník konference s názvem “Den hygieny rukou”. Po Varšavě, Budapešti, Lublani a Bukurešti se pořádal v Praze. Záštitu nad konferencí přejímali: za Ministerstvo zdravotnictví ČR Hlavní hygienik, Mgr. Eva Gottvaldová, Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP a Národní pracovní skupina pro hygienu rukou.

Vzdělávací akce byla pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a odborným garantem pro přidělení kreditů lékařským profesím byla MUDr. Dana Hedlová, Ph.D, NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ.

Prof. Didier Pittet

Švýcarský vědec a epidemiolog. Je vedoucím Oddělení prevence infekce a Centra bezpečnosti pacienta na univerzitní nemocnici v Ženevě. Od roku 1992 se zabývá výzkumem epidemiologie a infekčních nemocí.