Den hygieny rukou 2019 v České republice

V letošním roce proběhne již pátý ročník konference s názvem “Den hygieny rukou”. Po Varšavě, Budapešti, Lublani a Bukurešti se bude pořádat v Praze. Záštitu nad konferencí přejímají: za Ministerstvo zdravotnictví ČR Hlavní hygienik, Mgr. Eva Gottvaldová, Česká společnost nemocniční epidemiologie a hygieny ČLS JEP a Národní pracovní skupina pro hygienu rukou.

Akce je určena pro všechny pracovníky ve zdravotnictví. Účastníci obdrží „Potvrzení o účasti“, lékaři certifikát.

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a odborným garantem pro přidělení kreditů lékařským profesím je MUDr. Dana Hedlová, Ph.D, NRC pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ. Událost je ohodnocena 6 kredity pro lékaře.

Speciální host

Prof. Didier Pittet

Švýcarský vědec a epidemiolog. Je vedoucím Oddělení prevence infekce a Centra bezpečnosti pacienta na univerzitní nemocnici v Ženevě. Od roku 1992 se zabývá výzkumem epidemiologie a infekčních nemocí.